Ebner-Eschenbach jako prvek spojující národy

Tisková zpráva, Velvyslanectví ČR ve Vídni, listopad 2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 se na českém velvyslanectví ve Vídni uskutečnila premiéra zhudebněných veršů od Marie von Ebner-Eschenbachové. Spisovatelka a básnířka pocházela z jižní Moravy a vdala se do Vídně. Skladatel a manžel  Moriz napsal s velkým vcítěním hudbu k dílům své ženy a své neteře Sophie, která jako zcela neznámá, byla nalezena v jednom odlehlém archivu na jižní Moravě.  Organizátoři  „Kunštát Pro Futuro“  a „Zukunftsbezirk-Donaustadt“  angažovali zpěváka Vladimíra Richtera, kterého na klavír, virtuózně doprovázel Petr Hala. O  Marii von Ebner-Eschenbachové, Morizi von Ebner-Eschenbachovi a o jeho neteři Sophii von Waldburg-Syrgensteinové hovořili germanistka PhDr. Eleonora Jeřábková ze zámku  Lysice (místo nálezu), Prof.PhDr.Jiří Munzar, profesor na  Masarykově univerzitě  v Brně a  Univ. Prof. Dr.Martin Eybl z Univerzity hudebních a výtvarných umění ve Vídni.

Autorkou projektu byla  Mgr. Karolína Marešová z Brna. Při návazné vernisáži výstavy „Hommage à Marie von Ebner-Eschenbach“ od výtvarného umělce  Rostislava Čuříka, jejímž kurátorem byl žurnalista Ladislav Plch, stanulo obecenstvo ještě jednou před díly Marie von  Ebner-Eschenbachové vizuálně.    

Velvyslanci, Jejich excelence Dr.Jan Koukal z České republiky a Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska v Praze si byli jednotni v tom, že hranice překračující  kulturní akce přispívají podstatnou měrou ke zlepšení oboustranných vztahů a posilují naději, že také v budoucnosti převáží to, co odvěké sousedy spojuje nad tím, co je rozděluje.

Comments are closed.