O projektu

Projekt ESCHENBACH TEMPORIS  ET LOCI vznikl v rámci Fondu malých projektů jížní Morava – Dolní Rakousko, který je kompaktní součástí Programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (http://www.at-cz.eu/).

Umění a kultura jsou důležitým aspektem podpory porozumění a tolerance mezi národy. Na tomto základě vzniká důvěra, která umožňuje úspěšnou spolupráci i v jiných oblastech. Přeshraniční uvedení děl moravsko-rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové považuji za velmi dobrý příklad posílení sounáležitosti a přátelství mezi Českou republikou a Rakouskem.

Dr. Jan Koukal, velvyslanec České republiky ve Vídni

Marie von Ebner-Eschenbachová se stala nesmrtelnou díky své literární tvorbě. Nesmrtelným se tím stalo také duchovní spojení, které zachytila mezi Moravou a zeměmi dnešního Rakouska i ve své literatuře a prožila společně se svojí rozvětvenou rodinou. Tím, že toto živé dílo dále udržujeme, prohlubujeme také reálné spojení mezi Českou republikou a Rakouskem a současně přispíváme ke spojování oblastí života dvou evropských partnerů, kteří jsou navzájem  obzvláště svázáni společnou historií.

J. E. Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, rakouský velvyslanec v Praze

Hudební, výtvarný a vzdělávací projekt ESCHENBACH TEMPORIS ET LOCI se uskutečnil u příležitosti 180. výročí narození jedné z předních rakouských spisovatelek moravského původu Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916). V rámci projektu byly zrealizovány tři koncerty, 22. května 2010 ve Velkém reprezentačním sále na zámku v Lysicích, 24. listopadu 2010 v Historickém sále v Korneuburgu a 25. listopadu 2010 v Mramorovém sále Velvyslanectví ČR ve Vídni. Na koncertě zazněly zhudebněné básně  Marie von Ebner-Eschenbach a její neteře Sophie von Waldburg-Syrgenstein, které zhudebnil vídeňský šlechtic Moriz von Ebner-Eschenbach. Tyto básně jsou součástí unikátní sbírky zhudebněných básní rakouských a německých básníků, která je uložena v Knihovně Marie von Ebner-Eschenbach na Státním zámku v Lysicích.

V průběhu hudebního přednesu vystoupili germanisté – PhDr. Eleonora Jeřábková a Prof. PhDr., Jiří Munzar, CSc., působící na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a rakouský muzikolog Univ.-Prof. Dr. Martin Eybl z Univerzity hudebních a výtvarných umění ve Vídni s příspěvky, týkajících se života a tvorby Marie von Ebner-Eschenbach, jejího manžela Morize von Ebner-Eschenbach a Sophie von Waldburg-Syrgenstein.

Nedílnou součástí hudebních podvečerů byla výstava brněnského výtvarníka Rostislava Čuříka, působícího také ve Vídni, který obohatil prostory malbami, kresbami, fotogramy a objekty, tématicky spjaté s hudbou a eschenbachovskou poezií.

Ducha projektu vystihl Rostislav Čuřík ve svém krátkém fejetonu, publikovaném na webových stránkách akce: „[…] přestože i věci dané často nakonec pominou, zanechávají po sobě pro příští časy svou jedinečnost. Uvědomil jsem si to v knihovně Marie von Ebner-Eschenbach na zámku v Lysicích. Představil jsem si tam obraz, jenž je definován časem (tempus) a místem (locus). Obraz, v němž se časoprostorové linie prolínají s původní myšlenkou-rukopisem a tahem štětce, nánosem barvy současnosti. Vznikne nový záznam na základě starého, záznam záznamu – časoprostorový sendvič – záznam, v němž se na chvíli čas stane bezčasem […]. Připusťme, že každé místo má svoji výjimečnost, genia loci – zámek Lysice zcela jistě. Je to prostor definovaný reflexí ušlechtilých myšlenek, které se transformovaly v jedinečný obraz […].“