O lidech

Karolína Marešová (autorka projektu) je absolventkou hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se dobovou salonní hudbou na Boskovicku a organizací koncertů, které se věnují této tématice.

Vladimír Richter (zpěv) se věnuje vedle pedagogické práce na Masarykově univerzitě komorní vokální interpretaci se zaměřením na litaraturu starších stylových období, romantické písně a hudbu soudobou. Koncertoval v Evropě a Jižní Americe, je jedním z uměleckých vedoucích vokálně experimentálního souboru Affetto.

Petr Hala (klavír), Absolvent JAMU v Brně, obor Hra na klavír u prof. Jaroslava Smýkala. Od roku 1989 působí na Katedře hudební výchovy Masarykovy univerzity, od roku 1999 jako docent. Věnuje se zejména interpretaci soudobé české hudby, od roku 2010 je studentem doktorského studia v oboru Kompozice a teorie kompozice na JAMU v Brně u prof. Leoše Faltuse.

Eleonora Jeřábková (přednášející), germanistka a bohemistka, literární historička,
Připravuje doktorandskou práci o Marii von Ebner-Eschenbachové.
Působí na státním zámku v Lysicích.

Jiří Munzar (přednášející), profesor Masarykovy univerzity, germanista, nordista a anglista, literární vědec a teoretik. Kromě historie německé literatury se specializuje na dánské písemnictví.