Tiskové zprávy

Ebner-Eschenbach jako prvek spojující národy

Tisková zpráva, Velvyslanectví ČR ve Vídni, listopad 2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 se na českém velvyslanectví ve Vídni uskutečnila premiéra zhudebněných veršů od Marie von Ebner-Eschenbachové. Spisovatelka a básnířka pocházela z jižní Moravy a vdala se do Vídně. Skladatel a manžel  Moriz napsal s velkým vcítěním hudbu k dílům své ženy a své neteře Sophie, která jako zcela neznámá, byla nalezena v jednom odlehlém archivu na jižní Moravě.  Organizátoři  „Kunštát Pro Futuro“  a „Zukunftsbezirk-Donaustadt“  angažovali zpěváka Vladimíra Richtera, kterého na klavír, virtuózně doprovázel Petr Hala. O  Marii von Ebner-Eschenbachové, Morizi von Ebner-Eschenbachovi a o jeho neteři Sophii von Waldburg-Syrgensteinové hovořili germanistka PhDr. Eleonora Jeřábková ze zámku  Lysice (místo nálezu), Prof.PhDr.Jiří Munzar, profesor na  Masarykově univerzitě  v Brně a  Univ. Prof. Dr.Martin Eybl z Univerzity hudebních a výtvarných umění ve Vídni.

Autorkou projektu byla  Mgr. Karolína Marešová z Brna. Při návazné vernisáži výstavy „Hommage à Marie von Ebner-Eschenbach“ od výtvarného umělce  Rostislava Čuříka, jejímž kurátorem byl žurnalista Ladislav Plch, stanulo obecenstvo ještě jednou před díly Marie von  Ebner-Eschenbachové vizuálně.    

Velvyslanci, Jejich excelence Dr.Jan Koukal z České republiky a Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska v Praze si byli jednotni v tom, že hranice překračující  kulturní akce přispívají podstatnou měrou ke zlepšení oboustranných vztahů a posilují naději, že také v budoucnosti převáží to, co odvěké sousedy spojuje nad tím, co je rozděluje.

Písně Marie von Ebner-Eschenbach spojující národy

Tisková zpráva, radnice Korneuburg, listopad 2010

Ve středu 24. listopadu  2010 se v historické zasedací radniční síni v Korneuburgu uskutečnila rakouská premiéra zhudebněných veršů a rýmů  Marie von Ebner-Eschenbachové. Spisovatelka a básnířka pocházela z jižní Moravy a vdala se do Vídně.

Starosta Christian Gepp přivítal četné české a rakouské hosty a vyjádřil přesvědčení, že hranice překračující kulturní akce podstatnou měrou přispívají ke zlepšení oboustranných vztahů a vyslovil též naději, že v budoucnosti bude silnější to, co oba odvěké sousedy spojuje, než to co je rozděluje.

Organizátoři „Kunštát Pro Futuro“ a „Zukunftsbezirk-Donaustadt“  angažovali zpěváka Vladimíra Richtera, jehož na klavír virtuózně doprovázel Petr Hala.

Skladatel a manžel Moriz napsal s velkým vcítěním hudbu k dílům své ženy a své neteře  Sophie, jež zcela zapomenuta, byla objevena v odlehlém archivu na jižní Moravě. O  Marii von Ebner-Eschenbachové, Morizi von Ebner-Eschenbachovi a jeho neteři Sophii von Waldburg-Syrgensteinové zasvěceně hovořili germanistka PhDr. Eleonora Jeřábková ze zámku v Lysicích (místo nálezu), Prof. PhDr., Jiří Munzar, CSc., profesor na Masarykově univerzitě v Brně a Univ.- Prof. Dr. Martin Eybl z Univerzity hudebních a výtvarných umění ve Vídni.

Autorkou projektu byla  Mgr. Karolína Marešová z Brna. Návazně se při otvírání letošního  Korneuburského adventního kalendáře uskutečnila v restauraci Rattenfänger (Krysař) premiérová oslava, během níž přišla mezi hostiteli a hosty z České republiky, na přetřes též budoucí hospodářská spolupráce obou sousedních regionů.  Starosta Gepp a obecní radní Minnich domluvili na jaro 2011 návštěvu v jihomoravské metropoli Brně. Korneuburg se  stal v tento den opět místem aktuálního kulturního dění s výhledem na slibnou,  budoucí hospodářskou spolupráci.

Jedinečná oslava světově proslulé moravské spisovatelky

Tisková zpráva, zámek Lysice, květen 2010

Tisková zpráva (pdf)