Marie von Ebner-Eschenbach

Marie von Ebner-Eschenbachová se narodila roku 1830 v zámku v Zdislavicích na Moravě a zemřela v roce 1916 ve Vídni. Pocházela z druhého manželství hraběte Františka Dubského a od chvíle, kdy se naučila psát, patřila svou celou bytostí literatuře. Zprvu narazila na nepochopení rodinných příslušníků a později i na kritiku, která ji nikdy neuznala jako autorku divadelních her. Read the rest of this entry »

Moritz von Ebner-Eschenbach

Moritz s Marií

Moriz von Ebner-Eschenbach (1815-1898) pocházel z otcovy strany z německé rodiny Ebnerů, jejichž zámožnější část žila v Augsburku, a z matčiny strany z šlechtické rodiny Dubských. Jeho matka Helena (rozená hraběnka Dubská) záhy ovdověla a vychovávala svého syna sama za pomoci nejbližších příbuzných žijících na zámcích ve Zdislavicích a v Lysicích. Technicky nadaný mladý muž vystudoval vojenskou akademii ve Vídni a jako vysoce postavený důstojník působil jako technik, vynálezce, učitel; tuto kariéru ukončilo předčasné penzionování, neboť jeho myšlenky a návrhy působily u císařského dvora příliš novátorsky. Rozchází se tedy ve zlém s tímto světem a velkou oporou se mu stává jeho žena, spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbachová, která mu byla jako blízká příbuzná (sestřenice) spíše přítelem. Moriz von Ebner-Eschenbach se pak věnuje cestování, psaní a v posledních letech také hudbě, která mu, jak píše, byla přítelkyní až do nejvyššího věku. Z rozsáhlých pamětí, které začal psát v roce 1882 a zasahují do hluboké minulosti rodiny Ebnerových a předevších rodiny Dubských, vydali Karl Konrad Polheim a Hans Rothe drobnou knížečku pod názvem „Erinnerungen des k. k. Feldmaschall-Lieutnants“. (Vzpomínky c. k.polního maršálka). Svým zájmem o společenské a politické dění v mnohém ovlivnil tvorbu a myšlení své ženy, známé spisovatelky, stál proti hlouposti, fanatismu a všem projevům lidské nesnášenlivosti, které se začaly ostřeji projevovat právě v době končícího 19. století.

PhDr. Eleonora Jeřábková